Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Vincent Vu - VTA
VTA
Vincent Vu

Vincent Vu

23-09-2018 | 13:07:26

Taxation, Accounting & Finance Consultations, Franchise

Vincent has more than 10 years' cross-border experience in Taxation, Accounting & Finance services.

Throughout his career in global organizations & Australian tax agents Vincent has helped clients in all sorts of industries such as design & build, healthcare cosmetic, dental clinic, paper & packaging, retail, education, food & beverage for their accounting, finance & taxation issue. "I love helping my clients sort out their taxes. it saves them money. The tax rules change so often. It's a real challenge but it is the one I enjoy". He is also passionate about finding solution to assist clients with achieving their business goals. He earned Bachelor of Commerce from Deakin University Melbourne, where he majored in Accounting & Finance. He also holds a Certified Business Coach License, CPA Vietnam and member of International Franchise Association.

As a Managing Director of VTA, He's a master motivator. He loves encouraging the team to reach their full potential."I love meeting people and helping them achieve their goals. the challenge to complete each engagement keeps me inspired". Away from Work, he likes cooking, trying new recipes and enjoy with friends & family.

 

Tài chính, Kế toán, Nhượng quyền

Trong suốt sự nghiệp hơn 10 năm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia về tài chính, kế toán, thuế tại Úc và Việt Nam anh đã giúp nhiều khách hàng trên nhiều lĩnh vực cho các vấn đề về tài chinh, kế toán, thuế và nhượng quyền. "Tôi thích giúp khách hàng của tôi hoạch định tài chính và thuế công ty họ. việc này giúp họ tiết kiệm tiền và tránh rủi ro. luật thuế thay đổi thường xuyên. Đó là một thách thức thực sự nhưng là thách thức mà tôi thích". Anh rất nhạy cảm vơi việc tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận, xác định những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển để tìm giải pháp cần thiết hỗ trợ họ đạt được mục tiêu của họ.

Vincent tốt nghiệp cử nhân thương mại chuyên ngành kế toán & tài chính tại đại học Deakin University ở Melbourne Úc. Ngoài ra anh cũng là một business coach được chứng nhận bởi tổ chức coach toàn cầu.

Là giám đốc điều hành của VTA công việc chính của anh là người tạo động lực cho đội ngũ, khuyến khích và giúp đỡ đồng đội đạt được tối đa năng lực tiềm ẩn của họ. "Tôi thích gặp gỡ mọi người và giúp họ đạt được mục tiêu của họ, thách thức để hoàn thành mỗi cam kết tạo cảm hứng cho tôi trong công việc"

Khi rời khỏi công việc, anh rất thích nấu ăn, luôn thử những công thức nấu ăn mới và thưởng thức cùng với bạn bè và gia đình.

Our people are our greatest assets
How can we assist your business?