Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Khanh Trinh - VTA
VTA
Khanh Trinh

Khanh Trinh

20-09-2018 | 20:44:20

Auditing, Accounting & Taxation Consultations

With more than 10 years of extensive experience specialize in Tax Planning, Auditing & Accounting Consultations.

Prior to joining VTA, Khanh contributed his taxation, accounting & auditing experience to help Japanese corporations control their taxation & accounting system effecitvely. He graduated from University of Economics of Ho Chi Minh City and qualified as a CPA Vietnam.

Khanh helps clients for their urgent problems related to general accounting, taxation, auditing and improvement internal accounting process. "I love working here, everyone is really friendly & support each other. We are learning each other everyday and I also learn from customers. I love helping clients by providing added value for them and I find it very challenging and rewarding." Outside the office He loves participates in professional classes.

 

Kế toán, Kiểm Toán & Thuế

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu về hoạch định thuế, kế toán tổng hợp, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính.

Trước khi hợp tác với VTA, Anh đã đóng góp khả năng kiến thức kinh nghiệm về kế toán kiểm toán và thuế của mình giúp cho các tập đoàn nhật bản kiểm soát hệ thống kế toán, thuế và sổ sách chứng từ của họ đạt hiệu quả cao nhất giáng tiếp giúp tạo ra tài sản gia tăng cho doanh nghiệp. Anh tốt nghiệp trường đại học kinh tế và là CPA việt nam.

Khanh đã tư vấn giúp khách hàng giải quyết nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến kế toán tổng hợp & quản trị, hoàn thiện sổ sách chứng từ, thuế và hoạch định thuế và cải tiến quy trình bộ phận kế toán. "Tôi thích làm việc ở đây, mọi người thật sự rất thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đang học hỏi lẫn nhau mỗi ngày. Tôi cũng học hỏi từ khách hàng rất nhiều và tôi cũng thích giúp khách của tôi bằng cách tạo ra giá trị gia tăng nhiều cho họ. Tôi thấy rất bổ ích và được đền đáp rất nhiều vì điều này."

Khi xong việc Anh thường tham gia các lớp nâng cao nghiệp vụ.

Our people are our greatest assets
How can we assist your business?