Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Ưu Đãi Của Chính Phủ Cho Các Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ - VTA
VTA
Ưu Đãi Của Chính Phủ Cho Các Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Ưu Đãi Của Chính Phủ Cho Các Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

19-09-2018 | 21:23:56

Chính phủ gần đây đã ban hành hai quy định để giúp đỡ và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV): Thông tư số 06/2019 / TT / BKHDT về mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và Thông tư số 05/2019 / TT / BKHDT về trợ cấp cho các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ có hiệu lực vào ngày 12 tháng Năm.

Mạng lưới tư vấn được định nghĩa là nhóm chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ, được công nhận bởi các cơ quan quản lý đủ khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Doanh nghiệp vừa & nhỏ đóng vai trò chính trong nền kinh tế Việt Nam và chiếm 98% tổng số doanh nghiệp với khoảng 40% GDP. Trong lúc chính phủ đang thực hiện một số cải cách, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức liên quan đến tín dụng, nguồn nhân lực, tiếp cận thị trường và cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

Các ưu đãi mới nhất sẽ cho phép tạo ra một môi trường thịnh vượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì tầm quan trọng của họ. Tuy nhiên, chính phủ cũng cần phải tiếp tục cải cách & cung cấp sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu muốn đạt được mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào năm 2020 từ 600.000 hiện tại.

THÔNG TƯ 6 - HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Thông tư 6 đưa ra các hướng dẫn về các quy tắc xung quanh mạng lưới các chuyên gia tư vấn cung cấp lời khuyên hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

Chính phủ đã quy định một số tiêu chí nhất định cho các công ty có thể nhận hỗ trợ thông qua mạng lưới các chuyên gia tư vấn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật định nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa có không quá 200 nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội nhà nước và tổng vốn không vượt quá 4,4 triệu đô la Mỹ (100 tỷ đồng) mỗi năm.

 

Để được sử dụng các dịch vụ tư vấn và trợ cấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải nộp bộ hồ sơ bao gồm:

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; và
  • Một thỏa thuận dịch vụ tư vấn với các doanh nghiệp thuộc mạng lưới tư vấn chuyên nghiệp.

 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tận dụng các khoản trợ cấp sau:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể được trợ cấp 100% nhưng không quá 128 đô la Mỹ (3 triệu đồng) một năm;
  • Doanh nghiệp nhỏ được trợ cấp 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không vượt quá 213 đô la Mỹ (5 triệu đồng) một năm; và
  • Doanh nghiệp vừa được hưởng trợ cấp 10% giá trị hợp đồng nhưng không quá 426 đô la Mỹ (10 triệu đồng một năm.

Chính phủ cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt một nền tảng trực tuyến cho các tổ chức và cá nhân đăng ký và được tự động kết nạp vào mạng tư vấn.

Các doanh nghiệp nhỏ sau đó sẽ có thể tra cứu thông tin trên mạng tư vấn, bao gồm tên, số đăng ký và các chi tiết khác trên các trang web của Cổng thông tin quốc gia cũng như các trang web của Bộ địa phương, như Thanh tra Chính phủ.

Nếu một cá nhân muốn nộp đơn tham gia mạng lưới tư vấn, thì cần nộp CV, chứng chỉ đào tạo, hồ sơ kinh nghiệm và các tài liệu hỗ trợ liên quan khác. Đối với tổ chức tư vấn, cần nộp giấy phép thành lập, tệp kinh nghiệm và bất kỳ tài liệu liên quan nào của các cơ quan quản lý. Cơ quan có liên quan tại Bộ địa phương sau đó sẽ xem xét đơn đăng ký và công bố kết quả trên trang web trong vòng 10 ngày làm việc.

THÔNG TƯ 5 - HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ DO NỮ LÀM CHỦ

Theo Thông tư số 5, chính phủ sẽ cung cấp các khoản trợ cấp nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ theo định nghĩa của chính phủ là một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ.

 

Chi tiết về thông tư như sau:

  • Chính phủ sẽ cung cấp 100% trợ cấp cho các chi phí đào tạo về tinh thần doanh nhân, quản trị doanh nghiệp và quản trị nâng cao;
  • Trợ cấp 100% chi phí trong các khóa đào tạo cho nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ở khu vực cực kỳ khó khăn theo Nghị định số 118.2015 / ND-CP; và
  • Trợ cấp ít nhất 50 phần trăm chi phí cho việc tổ chức một khóa đào tạo về tinh thần doanh nhân và quản trị kinh doanh.

 

Ngoài ra chính phủ cũng sẽ mở tài khoản cho các doanh nghiệp nhỏ để tham gia các khóa đào tạo trực tuyến.