Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
VTA Hỗ Trợ Tư Vấn SMEs Sử Dụng Mô Hình BMC Giúp Doanh Nghiệp Đột Phá - VTA
VTA
VTA Hỗ Trợ Tư Vấn SMEs Sử Dụng Mô Hình BMC Giúp Doanh Nghiệp Đột Phá

VTA Hỗ Trợ Tư Vấn SMEs Sử Dụng Mô Hình BMC Giúp Doanh Nghiệp Đột Phá

20-09-2018 | 00:01:40

Việt Nam có mức độ hội nhập rất cao vào kinh tế thế giới. Tỷ lệ của xuất và nhập khẩu trên GDP gần 190%, là tỷ lệ rất cao. FDI chiếm khoảng 23% tổng vốn đầu tư, hơn 50% sản lượng công nghiệp và 70% xuất khẩu của Việt Nam. Chiến lược nuôi dưỡng doanh nghiệp dân tộc, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ và tích cực liên kết với FDI. 

Vậy doanh nghiệp việt cần sử dụng hiệu quả nguồn lực có hạn của mình như thế nào để nắm bắt cơ hội cũng như vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh.

Hội thảo được trình bày bởi Viet Tax Accountants Co., Ltd (VTA) giúp các doanh nghiệp trong Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Sài Gòn sử dụng Mô hình Business Model Canvas xác định lại lợi thế cạnh tranh cũng như kiểm soát & sử dụng tài chính hiệu quả để có thể nắm bắt được cơ hội hội nhập.