Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Dịch Vụ Giám Đốc Tài Chính - VTA
VTA
Dịch Vụ Giám Đốc Tài Chính

Dịch Vụ Giám Đốc Tài Chính

30-11--0001 | 00:00:00

Nắm chắc được thực trạng tài chính & quản lý rủi ro hiệu quả luôn là mong muốn của chủ doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu trên VTA cung cấp dịch vụ Giám Đốc Tài Chính bán thời gian

 

Lập kế hoạch tài chính, triển khai theo dõi hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ

Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp nhằm nhận diện điểm mạnh yếu

Hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp

Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý

Đảm bảo tài sản của doanh nghiệp được sử dụng hợp lý, kiểm soát,quản lý và sinh lời

Kiểm tra giám sát tình hình hạn mức tín dụng cấp cho mỗi khách hàng

Xem xét đánh giá, kiểm tra, phân tích, dự báo hoạt động tài chính của hợp đồng, dự án

Dự báo hoạch định dòng tiền doanh nghiệp

Dự báo ngân sách, doanh thu, chi phí hoạt động

Dư váo khả năng rủi ro khủng hoản tài chính doanh nghiệp

Phân tích đánh giá hiệu quả nhân sự & dự báo nhu cầu

Báo cáo & cố vấn giám đốc và quản lý cấp cao định kỳ mỗi tháng một lần

 

Để được VTA hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ vui lòng liên hệ Hotline: 0909 635 829

Văn phòng: 70 Pham Ngoc Thach P6, Q3 TPHCM