Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Chứng Từ Hợp Lệ Trong Kế Toán & Thuế - VTA
VTA
Chứng Từ Hợp Lệ Trong Kế Toán & Thuế

Chứng Từ Hợp Lệ Trong Kế Toán & Thuế

19-09-2018 | 21:23:56

NHỮNG LƯU Ý VỀ CHỨNG TỪ HỢP LỆ TRONG KẾ TOÁN THUẾ

Tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần lưu trữ chứng từ hợp lệ cho tất cả các khoản thanh toán để đáp ứng nhu cầu về Kế Toán & Thuế. Việc không có các chứng từ hợp lý hợp lệ cần thiết của doanh nghiệp dẫn đến việc bị từ chối các khoản khấu trừ thuế thu nhâp doanh nghiệp, hoặc từ chối các khoản VAT đầu vào và các mức phạt cho việc sai sót trong kế toán.

 

For further information contact:

 

Vincent Vu, Managing Director

email: vincent.vu@viettaxaccountants.com

Megan Nhi, Practice Manager - Accounting

email: megan.nhi@viettaxaccountants.com