Notice: Constant events already defined in /home/louis.le/web/viettaxaccountants.com/public_html/defines/routes.php on line 34
Kế Toán Giúp Gì Để Doanh Nghiệp Ra Khơi - VTA
VTA
Kế Toán Giúp Gì Để Doanh Nghiệp Ra Khơi

Kế Toán Giúp Gì Để Doanh Nghiệp Ra Khơi

20-09-2018 | 16:19:28

Sự trợ giúp từ một kế toán chuyên nghiệp cho các quyết định tài chính của doanh nghiệp là rất hữu ích trong mọi giai đoạn kinh doanh. Họ có thể hỗ trợ và cố vấn để giúp cải thiện các chiến lược phục vụ cho sự ổn định và lâu dài của doanh nghiệp. Việc kế toán chuyên nghiệp tận tâm giúp bạn có nhiều tự do hơn để tập trung vào việc điều hành các khía cạnh khác của công ty.

Xuất phát

Có nhiều yếu tố cần được lưu ý khi khởi sự kinh doanh. Có một kế toán viên trên con tàu doanh nghiệp có thể giúp bạn cho các quyết định lớn và hướng sự tập trung ưu tiên của bạn vào lĩnh vực mà bạn muốn thiết lập như việc xác định mô hình và cấu trúc kinh doanh tốt nhất cho nguồn lực có hạn và hỗ trợ phân tích tài chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn là một số bước đầu tiên mà kế toán viên có thể tư vấn cho bạn. Họ có thể cung cấp thêm lời khuyên về loại phần mềm kế toán nào bạn có thể cần, cách theo dõi chi phí trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn, giải thích tầm quan trọng của việc tách biệt chi phí cá nhân và doanh nghiệp và các hỗ trợ khác.

Hoạt động hằng ngày

Một khi  doanh nghiệp đã thành lập, kế toán có thể hỗ trợ việc duy trì và giám sát các chiến lược đã và đang thực hiện. Các công việc có thể là các nhiệm vụ đơn giản hơn như giải thích báo cáo tài chính của bạn hoặc giám sát quy trình thanh toán và thực hiện việc thanh toán lương, và các nhiệm vụ lớn hơn như các bút toán khóa sổ,hoàn thành các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị vào cuối tháng, quý hoặc năm, tổng hợp và sau đó nộp thuế và tất cả các giấy tờ, chứng từ cần thiết cho sở thuế. Việc có sự hỗ trợ này có thể đảm bảo sự chính xác và cho phép bạn tập trung vào các nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp hàng ngày chính xác hơn dựa vào số liệu thống kê tổng hợp từ kế toán.

Thúc đẩy tăng trưởng

Có một kế toán chuyên nghiệp tận tâm có thể giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để đầu tư cho việc tăng trưởng và ra khởi. Bằng cách xác định các lĩnh vực, sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng tăng trưởng, một kế toán chuyên nghiệp có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị dựa vào phân tích mô hình dòng tiền, quản lý hàng tồn kho, thiết lập chiến lược giá cả và kiểm soát hoạch định tài chính doanh nghiệp. Sau đó, họ có thể tạo dự báo tài chính để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn cho doanh nghiệp trong tương lai. Cuối cùng, một kế toán chuyên nghiệp sẽ làm việc song song với bạn, lắng nghe những chiến lược và trăn trở của bạn để tạo ra một ngân sách kinh doanh và một kế hoạch hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp.

 

For further information contact:

Vincent Vu, Managing Director

Email: vincent.vu@viettaxaccountants.com

Megan Nhi, Practice Manager - Accounting

Email: megan.nhi@viettaxaccountants.com